ระบบดิจิตอล (Digital Printing) 

        งานพิมพ์ดิจิตอล เป็นระบบการพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล  เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย พิมพ์เร่งด่วน พิมพ์ได้ตามความต้องการ รวดเร็ว ฉับไว ราคาประหยัด ไม่ต้องทำฟิล์ม ทำเพลท  เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์ ประเภทสื่อโฆษณา อย่างเช่น ใบปลิว โปสเตอร์ นามบัตร หัวจดหมาย แผ่นพับ โบรชัวร์ แคตตาล็อก เมนูอาหาร ฯลฯ ในจำนวนน้อย แต่ได้ราคาประหยัดกว่าพิมพ์ระบบออฟเซ็ท เนื่องจากว่าไม่มีต้นทุนคงที่อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการทำเพลทแม่พิมพ์ ต้องการแค่ไหนพิมพ์แค่นั้น (Print on Demand) นอกจากนี้
ยังสามารถทำงานด่วนได้ 

 

ดิจิตอล
ดิจิตอล
ดิจิตอล

ข้อดี ระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)

  • ประหยัดเวลาในการทำงาน ความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ หากงานที่ต้องการนั้นเร่งด่วนก็เลือก แนะนำพิมพ์ระบบดิจิตอล
  • แก้ไขงานได้ง่าย ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเนื้อหาข้อมูล ก็แค่ส่งไฟล์ใหม่มาแทนไฟล์เดิม ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลใหม่ แก้ไขได้ทันที
  • ใช้งบประมาณน้อยกว่า (ในกรณีที่พิมพ์จำนวนน้อย) เพราะไม่ต้องทำเพลทพิมพ์ ซึ่งราคาโดยรวมเวลาจัดพิมพ์จะถูกกว่า
  • ประหยัดทรัพยากร เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย ลดของเสียในกระบวนการผลิต เวลา,กระดาษ,หมึก,แรงงาน
  • มาตรฐานงานพิมพ์ มีระบบการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์เท่ากันในทุกๆ หน้า เนื่องจากไม่ต้องควบคุมหมึกและน้ำ เช่นการ พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)
    ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
  • ผลิตตามจำนวนที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานพิมพ์น้อยกว่า 3000 ชุด หากต้องการ 100 เล่ม ก็พิมพ์แค่ 100 เล่ม ไม่ต้องพิมพ์มากกว่าจำนวนที่ต้องการ
    มีความยืดหยุ่นในการทำงาน