ระบบออฟเซ็ท (Offset Printing)

บริษัท คิงออฟแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์กราฟฟิค จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์คุณภาพระดับสากลด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยและทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ดูแล
และตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการพร้อมด้วยทีมงานที่อำนวยความสะดวกทั้งก่อนและหลังการพิมพ์

การพิมพ์ออฟเซ็ท หมายถึง กระบวนการพิมพ์ที่หมึกจะสัมผัสกับแผ่นเพลทแม่พิมพ์และกระดาษโดยตรงผ่านลูกกลิ้ง  การพิมพ์สีในระบบออฟเซ็ทนั้น ใช้การผสมของการพิมพ์แม่สีทั้ง 4 สี (CMYK) ซึ่งจะทำให้เกิดภาพสีต่างๆ มากมาย ดังนั้นงานพิมพ์ออฟเซ็ทที่เป็นงานสี จึงนิยมเรียกติดปากว่า งานพิมพ์ 4 สี   

ข้อดีของงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท นอกจากได้งานพิมพ์ที่ชัดเจน สวยงามแล้ว ยังสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย และยิ่งพิมพ์จำนวนมากเท่าไร ก็จะยิ่งราคาถูกลงตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์  พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ

ผลงานของเรา

ระบบออฟเซ็ท
offset
แคตตาล็อก
offset
ออฟเซ็ท
offset printing